Mobirise Website Maker
STAGII FORMARE PROFESORI 


Școala Borlești oferă profesorilor săi oportunitatea de a-și îmbunătăți competențele profesionale într-un mediu european, în țări precum Grecia, Spania și Malta, prin participarea la cursuri de formare TIC, Limbă engleză, Didactică inovativă și Asigurarea calității, în cadrul proiectului de mobilități de formare Erasmus+ KA101 „Elevii de azi, oamenii de mâine”.


2016-1-RO01-KA101-024195

CE ESTE ERASMUS+

ERASMUS+ este programul Uniunii Europene care se adresează unor domenii precum educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020. Are ca și obiective dezvoltarea competențelor și a capacității de inserție profesională prin oferirea unor oportunități de educație și formare.

PROIECTUL MOBILITĂȚI FORMARE „ELEVII DE AZI, OAMENII DE MÂINE”
își propune să realizeze 10 stagii de formare profesională pentru cadrele didactice din instituție, să asigure transferul de cunoștințe de la participanții la mobilitate la elevi și cadre didactice prin activități demonstrative, să implementeze activități didactice utilizând elemente dobândite de participanți în mobilitate și să desfășoare activități de valorizare și diseminare. 

Plan Dezvoltare Europeană
(extras)

Școala Borlești, 20 Julie 2016

Proiectul Elevii de azi, oamenii de mâine facilitează participarea cadrelor didactice de la Școala Gimnazială, Comuna Borlești, la activităţi de formare ce au loc în altă ţară decât ţara de origine. Acest program de formare a fost posibil prin depunerea de către școală a unei cereri de finanţare Erasmus+ KA101, făcută pe baza analizei nevoilor de formare ale cadrelor didactice identificate în PDI și PED.


Nevoile de formare identificate la școala noastră sunt:

interes scăzut din partea unor elevi în activitățile didactice; 

ineficienta valorificare și implicare a unor profesori în activitatea educativă; 

insuficienta utilizare a resurselor de calculatoare, cabinetelor, materialului didactic; 

planificarea inadecvată în unele situații a reformei de timp; 

flux informațional discontinuu și distorsionat; 

prezența formalismului în activitatea comisiilor constituite la nivelul școlii;

nivel scăzut de utilizare a limbii engleze în activitățile din clasă;


Ariile de intervenție stabilite sunt:

- creșterea atractivității actului didactic oferit elevilor

- motivarea cadrelor didactice în realizarea activităților educaționale

- utilizarea bazei de calculatoare existente în școală în lecții interactive

- utilizarea de metode didactice noi în lecțiile de limbă engleză

- folosirea resurselor în lb. engleză în activitățile din învățământul primar

- reorganizarea politicii de management educațional

- îmbunătățirea calității actului didactic

- revigorarea activităților din comisiile metodice


    Prin participarea la activități de formare europene, școală își dorește să crească atractivitatea activităților didactice și să desfășoare activități didactice moderne. Ne dorim să folosim elemente TIC in timpul activităților, să antrenăm elevii în proiecte educaționale, să utilizăm metode didactice inovative de predare a limbii engleze și de utilizare a acesteia în orele didactice din învățământul primar, să aducem elemente noi de management al calității în coordonarea activităților educative, să putem oferi activități moderne în cadrul orelor de comisii metodice.


Cursurile de formare alese pentru a putea atinge obiectivele propuse sunt:

1. ICT - Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning

- se va încuraja folosirea calculatoarelor si activitatea pe eTwinning


2. Engleza - gimnaziu - Spice Up Your Teaching Ideas: Methodology in Practice Today

Profesorii de specialitate vor putea aplica metode noi pentru a motiva elevii de gimnaziu să învețe limba engleză și să interacționeze fluent într-o conversație.


3. Engleza – primar - Language Learning, Fun and Games-Language Teaching Methodology for Primary School - Primary School Language Teaching

Va favoriza achiziționarea de competențe de limbă de către elevii de vârstă mică, prin utilizarea de către învățătorii cu dubla specializare/profesori a unor metode specifice, bazate pe joc și activități interesante pentru elevi.


4. Asigurarea calității - Evaluation and Quality Assurance in Education and Training  

Scoala își va putea dezvolta o strategie de asigurare a calității conform standardelor de asigurare a calității stabilite la nivel european.


5. Metode de predare inovative - Innovative Teaching Methods

Contribuie la creșterea atractivității actului didactic, depășirea clișeelor și formalismului întâlnite în activitatea didactică curentă, activitățile de cerc metodic, activități extrașcolare și cele de comisie metodică.


Formular de contact

Vă rugăm să folosiți formularul de contact pentru a ne trimite întrebări, sugestii sau impresii legate de desfășurarea activităților din proiectul de mobilitate. Un membru din echipa de implementare vă va răspunde în cel mai scurt timp.

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+

Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

BOOTSTRAP BUILDER

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Tab heading 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis quam in risus pulvinar ultrices eget non sem. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae proin accumsan odio.

Tab heading 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis quam in risus pulvinar ultrices eget non sem. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae proin accumsan odio.

Tab heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque quis quam in risus pulvinar ultrices eget non sem. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae proin accumsan odio.