Mobirise

IMPRESII PARTICIPANTI

Evaluation and Quality Assurance in Education and Training

Pastor Octavian Ovidiu

 La sfârșitul cursului m-am familiarizat cu politicile europene privitoare la asigurarea evaluării calității proceselor educaționale și cu modul de concepere al planurilor manageriale optime, am devenit capabil să analizez rezultatele evaluărilor periodice și permanente, să îmi dezvolt propriile metode și instrumente de realizare a unor planuri educaționale, să înțeleg cum se coordonează activitățile tuturor comisiilor ce funcționează la nivelul unității de învățământ și cum se corelează procesele ce se desfășoară cu standardele europene impuse. Mi-am dezvoltat aptitudini în ceea ce privește lucrul în echipă pentru a gestiona situații diverse din activitatea de conducere la nivel de școală și realizarea unor scheme de monitorizare ,realizarea unor planuri manageriale concrete. Nu în ultimul rând mi-am îmbunătățit modul de comunicare în limba engleză și am învățat termeni noi.


Innovative Teaching Methods

Nica Ana Georgiana

Activitatea de formare a fost foarte bine organizată. Materialele suport furnizate au răspuns nevoilor mele și s-au dovedit a fi utile când am realizat implementarea proiectului. Programul a fost echilibrat și diversificat. Am apreciat că s-au combinat orele de curs cu activitățile care țin de cultura și civilizația greacă. Formatorii au fost foarte deschiși și cooperanți. Noțiunile prezentate au fost susținute de exemple de bună practică. Mi-a plăcut că am avut trainer care vorbea engleza britanică și astfel am avut ocazia să exersez limba engleză cu un vorbitor nativ. Atmosfera a fost una degajată ceea ce ne-a oferit ocazia să punem întrebări și să primim răspunsuri.

În urma participării la cursul de formare:

- am învățat să proiectez scenarii didactice utilizând metode moderne de predare;

-mi-am dezvoltat abilitățile de comunicare;

-am cunoscut sistemul de învățământ din alte țări: Germania, Spania, Croația, Letonia, Germania, Slovenia;

-am împărtășit cu ceilalți participanți problemele cu care ne confruntăm la clasă cu elevii și am constatat că sunt asemănătoare;

-am învățat să fiu mai deschisă față de ceilalți și în special față de elevi;

-mi-am îmbunătățit nivelul limbii engleze;

-m-am familiarizat cu mobilitățile Erasmus+;

- am legat prietenii cu participanții cursului cu care încă mai țin legătura.

Activitatea de formare s-a pliat foarte bine pe nevoile mele de formare. Am învățat cum să aplic metodele moderne de predare eficient ca să am rezultate cu elevii. Acum lecțiile de limba română sunt mai distractive, iar elevii sunt mult mai interesați. La unii elevii s-au îmbuntățit rezultatele ca urmare a folosirii acestor metode. În urma cursului sunt mai apropiată de elevi, mai deschisă. Am mai multă încredere în mine după această experiență, pentru că am dobândit cunoștințe care facilitează predarea.


Am realizat diferite activități care să includă metodele inovative de predare pe care le-am studiat la curs.
1. Laclasa a-VIII-a B am realizat un proiect de lecție de recapitulare a speciilor literare utilizând pentru fiecare specie literară un mindmap. Mai apoi am aplicat jocul de rol și fiecare elev a interpretat în fața clasei o altă specie literară. De exemplu : Eu sunt Nuvela. Toți mă știu ca sora mai mică a romanului. Îmi place să urmăresc un singur fir narativ cu personaje relativ puține. Nu apreciez conflictele multiple, si nici spațiile extinse. Sunt prietenă bună cu schița, pe care o văd ca pe o soră mai mică.
2. La toate clasele am solicitat elevilor să prezinte o carte din bibliografia propusă la care să realizeze o machetă a unei scene reprezentative din carte. Elevii au fost foarte inventivi si au folosit foi colorate, scobitori, vată, politiren, aracet. Aici s-a folosit metoda proiectelor.
3.Pentru a utiliza metoda proiectelor am stabilit împreună cu elevii mai multe teme, din care s-au materializat:
a.Mihai Eminescu în sufletul nostru-15 ianuarie 2018. Elevii au avut de căutat poezii de Mihai Eminescu și de recitat în fața profesorilor și a unui grup de elevi din școală.
b.În așteptarea Crăciunului-decembrie 2017. Acest proiect a constat în documentare despre datini și obiceiuri de Crăciun în zona Neamțului. Rezultatele cercetărilor au fost prezentate prin joc de rol în fața clasei, apoi la Zilele Școlii Gimnaziale din Comuna Girov.
c.Casa/Clasa mea- o bucurie a sărbătorilor-decembrie 2017. Elevii au împodobit clasele pe o anumită tematică: Casa lui Moș Crăciun, Casa Scorțișoarei, Lumea Poveștilor.S-au nominalizat cele mai frumoase trei clase.
d. Jocuri fără vârstă: Elevii s-au informat la rudele apropiate despre jocurile care se practicau în trecut, apoi au realizat un poster cu informațiile aflate. Posterul a fost prezentat în fața clasei și apoi expus în clasă.
4.Am realizat Dezbaterea: Fără Violență. Elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-A, a-VIII-a au semnalat cauzele și efectele actelor de violență. Au avut posibilitatea de a se exprima liber.
5.La clasa a VI-a, la lecția de evaluare a cunoștințelor legate de receptarea operei epice, am utilizat jocul de rol pentru a verifica dacă elevii recunosc personajele care interpreteaza un anumit rol.
6. Pentru a consolida informațiile legate de complemente circumstanțiale elevii clasei a VII-a A au avut de realizat un mindmap care să prezinte trăsăturile definitorii ale complementelor de loc, de timp și de mod. Lucrările realizate au fost expuse în fața clasei.
7. De Ziua Eroilor am utilizat jocul de rol pentru a interpreta personalitatea lui Ștefan cel Mare. Moment care a fost folosit ulterior ca suport pentru ilustrarea trăsăturilor domnitorului.
8.În pregătirea elevilor pentru olimpiadă am utilizat metode inovative. Le-am vorbit despre raportul realitate-ficțiune utilizând mindmap.
9. În lecția de actualizare a verbului la clasa a VI-a elevii au avut de realizat un mindmap al verbului care să includă definiție, moduri și timpuri.
10. Concurs de oratorie- Elevii și-au asumat o identitate fictivă si au vorbit liber pe o anumită temă.
11.Concurs de lectură și interpretare scenică- am utilizat jocul de rol pentru a dezvolta și forma elevilor gustul pentru lectură.

 INNOVATIVE TEACHING METHODS

PĂTRUNJEL NICOLETA

Mobilitatea la care am participat ,,Innovative teaching methods”desfășurată în localitatea Glifada din Grecia de către IDEC-Training-Centre a avut o organizare ireproșabilă,foarte bine structurată.Activitatea de formare s-a desfășurat pe o perioadă de cinci zile.Prima zi a început cu,,spargerea gheții”fiecare participant la curs făcând cunoștință cu trainerul și organizatorii cursului.Am aflat detalii la general despre cum se vor desfășura cursurile atât printr-o prezentare power-point cât și fiindu-ne înmânate mape cu programul fiecărei zile și detalierea conținuturilor fiecărui curs.Cursanții au prezentat apoi filmulețe despre țările de unde provin și școlile unde profesează,așteptările pe care le au de la traineri.Am primit dinainte pe adresa de email un scurt curiculum vitae al fiecărui participant la curs .Colegele noastre erau din Spania,Slovenia,Germania,Letonia și Croația.

Pe parcursul celor cinci zile de mobilitate au fost organizate activități diverse atât cu bază teoretică cât și wokshopuri,lucru în perechi,pe echipe.Deși întreaga zi erau organizate activități (atât cursuri propriu-zise cât și vizite, excursii),modalitatea de expunere, conținuturile, atitudinea formatorilor și a celorlalți participanți făceau să nu se simtă solicitarea intelectuală,pshihică și fizică, fiecare zi fiind dominată de o atmosferă bazată pe inter relaționare, cooperare, bună dispoziție, dorință de autodepășire.

Conținuturile parcurse în această perioadă au fost următoarele:

The project method, Debate,Mind mapping, The Ethical Dilemma,Community maping, Theatre education, Role play games, Brainstorming. Cei doi traineri, doamna prof Jean Glover și doamna prof.Peny Fylaktaki s-au dovedit a fi niște persoane deosebite,prin modalitățile de lucru,prin modul în care ne-au transmis noi informații,prin metodele abordate prin dăruire,gestică,mimică și în special prin modul lor de a fi.Am avut deasemenea o excelentă comunicare și cu colegele celelalte. Modalitățile inedite de lucru ne-au făcut să ne împărtășim fiecare din experiența personală,să fim o adevărată echipă, să conlucrăm frumos, să legăm prietenii trainice. Nu pot trece cu vederea aportul d-rei Lila Anthopoulou-manager IDEC care ne-a furnizat toate informațiile legate de activitatea culturală, de istoria și geografia Greciei. Ne-a fost totodată și un bun ghid în micile excursii făcute în orașul Atena sau prin împrejurimi.

Prin participarea mea la acest curs mi-am cosolidat cunoștințele referitoare la abordarea metodelor inovative în procesul instructiv educativ la clasă, am căpătat o nouă viziune formându-mi abilități de integrare a noilor conținuturi într-un mod creativ,bazându-mă pe metode ca braimstormingul ,jocul de rol,metoda proiectelor și chiar dezbaterea ,adaptate la nivelul de vârstă a preșcolarilor. Aceste metode s-au dovedit a fi un succes în învățarea prin cooperare, dezvoltând gândirea critică și creatoare a copiilor. Mi-am îmbunătățit competențele de comunicare în limba engleză desfășurând la clasă activități de inițiere în această limbă în cadrul opționalului,,Limba engleză pentru cei mici”. 

Această activitate de formare mi-a dat posibilitatea să îmi dezvolt competențe,abilități și atitudini ,mi-a adus un plus de informație vi a vis de metodele innovative de modalități noi de aplicare a acestora. Am căpătat mai multă încredere în forțele proprii și mi-am dat seama că stereotipurile trebuie lăsate la o parte, mi-am îmbunătățit competențele de comunicare în limba engleză, drept urmare la începutul anului școlar 2017-2018 am conceput un optional în limba engleză ,,Limba engleză pentru cei mici” la grupa pe care o coordonez.

Am proiectat la grupă o largă paletă de activități, folosind aceste metode,în special braimstorming,joc de rol ,mind mapping. Un rol deosebit l-a avut metoda proiectelor pe care am folosit-o destul de des abordând chiar și planificarea anuală după această metodă. Am cunoscut și alte sisteme educaționale europene prin intermediul prezentărilor celorlalte colege, am făcut schimb de experiențe profesionale.

În urma paricipării mele la acest curs mi-am dezvoltat noi competențe de lucru cu preșcolarii abordând înr-o manieră nouă conținuturile învățării,prin folosirea tehnicilor și metodelor inovative adaptate la nivelul de vârstă și posibilităților dar și nivelului de pregătire intelectuală a acestora.

În majoritatea activităților am folosit metoda ,,braimstorming și am constatat că a fost foarte utilă deoarece a stimulat participarea activă a preșcolarilor, obținerea de idei noi, dezvoltarea creativității, a abilității de lucru în echipă.

Jocul de rol a fost folosit cu precădere în prima parte a zilei și s-a dovedit a fi nu doar o activitate distractiva pentru copii , el devenind un instrument esential al invatarii. Copiii au invatat prin experiență, deoarece au devenit "actori" ai vietii sociale si nu numai, si au avut ocazia sa invete lucruri noi, sa isi formeze convingeri si sa infrunte situatii complicate, in care s-au văzut nevoiti sa gaseasca solutii creative pentru a le depăși.

La nivel preşcolar, metoda proiectelor constituie o modalitate oportună de organizare şi desfăşurare a învăţării şi educaţiei dincolo de discipline. Prin activităţile propuse în cadrul unui proiect, care nu se încadrează într-o anume disciplină, ci reprezintă o fuziune favorabilă a mai multor domenii şi categorii de activităţi, copiii au fost dirijaţi pentru propria formare într-un mod flexibil, dinamic şi plăcut, accesibil vârstei.

Important este că proiectele au pornit de la teme de interes sau de la întrebări relevante pentru copii şi au presupus un demers integrat în care fiecare poate contribui şi poate experimenta succesul deoarece acestea:

• Au oferit oportunităţi valoroase pentru abordări interdisciplinare ale unor teme sau probleme;

• Au facilitat lucrul în grup şi învăţarea prin cooperare;

• Au dezvoltat capacităţile de investigare şi sistematizare a informaţiilor;

• Au sporit motivaţia pentru învăţare prin apelul la situaţii din viaţa cotidiană şi prin implicarea copiilor;

• Au facilitat utilizarea metodelor alternative de evaluare;

• Au permis identificarea şi valorificarea unor surse de informare şi documentare;

• Au stimulat autonomia copiilor în învăţare şi creativitatea acestora;

• Au oferit fiecărui copil posibilitatea de a se implica şi de a contribui la realizarea activităţilor şi a produsului final.

Ținând cont de faptul că, pe lângă interesul pentru joc, copiii și-au manifestat curiozitatea pentru ceea ce îi înconjoară arătându-și deschis atitudinea de explorare, am recurs la adăugarea de detalii și atribuirea de funcționalități proiectului. Acestea au fost necesare pentru a crea copiilor o motivație mai puternică, știind că, la această vârstă, ei dau prioritate nu numai trebuințelor biologice, ci și celor sociale și spiritual.

Prin îmbunătățirea competențelor de comunicare într-o limbă străină am căpătat curaj și am inițiat la grupă un opțional în limba engleză, preșcolarii fiind încântați de jocurile și cântecele învățate pe parcursul anului școlar

Am înființat o trupă de teatru la nivel de școală , selectând nu doar copii cu talent teatral ci și copii introvertiți, puți anxioși cu care am realizat spectacole la nivelul școlii cu diferite ocazii: 1 Decembrie, 24 ianuarie. Copiii prezenți în trupă au căpătat mai multă încredere în ei înșiși, și-au dezvolt abilități de integrare armonioasă în grup, le-a fost stimulată creativitatea, fantezia, spiritul ludic.


Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning  

Onea Lăcrămioara - Alina

 Consider că la sfârșitul stagiului de formare, am dobândit cunoștințele, abilitățile și competențele care mă ajută în activitatea zilnică de la catedră, astfel: 

Competențe specifice:

- includerea activităților de colaborare în lecțiile existente

- stimularea implicării elevilor activ și constructiv în activitățile de la ore;

- încurajarea elevilor să realizeze activități de învățare proprii;

- integrarea proiectului webquest, și a instrumentelor Web2.0 în activitatea de la clasă;

- utilizarea instrumentele și facilităților platformei eTwinning pentru a realiza activități de implementare a proiectului Erasmus+.

Competențe lingvistice: 

- consolidarea abilității de a realiza o conversație în limba engleză; 

- utilizarea unui vocabular de specialitate extins;

- avansarea în cunoașterea a limbii engleze. 

Competențe culturale:

- îmbunătățirea cunoștințelor despre cultura spaniolă;

- dezvoltarea abilității de comunicare în echipe de lucru cu membrii din națiuni și culturi diverse

- consolidarea capacității de flexibilitate și toleranță prin colaborare/ cooperare în proiecte.

Participarea la cursul ”Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning” mi-a asigurat bagajul de cunoștințe teoretice și practice necesare pentru realizarea unor activități de predare - învățare bazate pe realizarea de proiecte și colaborarea/cooperarea dintre elevi, prin utilizarea creativă a metodelor TIC.

Am dobândit competența și abilitățile de a utiliza platforma eTwinning pentru intra în contact cu profesori din alte țări europene și a participa la proiecte proiecte eTwinning.

Schimbul de idei și a exemplelor de bune practici cu profesorii din Italia, Irlanda, Belgia, Polonia, Turcia, Ungaria și România a favorizat formarea unei imagini de ansamblu asupra evoluției procesului educativ în Europa.

Dezvoltarea personală:

Obiectivele de dezvoltare personală au fost asigurate, prin participarea la experiențe noi, pozitive care au avut un impact mare asupra încrederii în forțele proprii. 

Consider că am stabilit relații bune de cooperare și de prietenie cu participanții la curs, necesare pentru realizarea unor viitoare colaborări. Am observat o creștere a capacității de flexibilitate și adaptare la situații noi, datorită ieșirii din zona de confort.Innovative skills in ICT ,through collaborative and project-based teaching and learning

STAN ELENA-DIANA

Cursul m-a ajutat să realizez potențialul metodologiei inovatoare, folosind munca colaborativă în practica de zi cu zi, investigând valoarea adăugată a unei abordări bazate pe proiect. Acest curs a fost destinat oricăror persoane care au dorit să-și sporească competența în utilizarea unei metodologii practice care aduce tehnologia în clasă. Conținutul cursului nu s-a limitat la profesorii unui anumit subiect. Dimpotrivă, a fost deschis profesorilor de toate subiectele și nivelurile, a oferit oportunitatea insusirii unor informatii si competente care au contribuit la dezvoltarea experientei profesionale a participantilor, cu impact pozitiv asupra. Cursul a fost foarte dens in conținut și la un inalt nivel calitativ iar formatorii au venit in întâmpinarea nevoilor de formare a cadrelor didactice. Activitatea de formare a fost organizată în sala de conferințe a hotelului El Bedel,din Alcalá de Henares-Madrid, Spania și s-a folosit permanent ICT atât pentru prezentarea conținuturilor, cât și pentru realizarea sarcinilor individuale și de grup. La activitatea de formare au fost prezenți 30 participanți din alte state europene,precum-Italia, Polonia, Ungaria, Turcia, Irlanda. La începutul activității, fiecare dintre noi a prezentat informații despre regiunea din care provenim: prezentari multimedia, fotografii, broșuri, pliante și clipuri video. Activitățile au presupus o interacțiune și implicare totală a participanților, astfel că acestea s-au desfășurat într-o atmosferă prietenoasă și inspirațională. Tehnicile de predare folosite pe durata cursurilor au fost o combinație de dovezi empirice, ateliere de lucru, studii de caz, simulări tematice, munca in echipă, discuții. Este important de remarcat că metodele folosite pe parcursul atelierelor de lucru au fost permanent croite pe nevoile și obiectivele de perfecționare ale membrilor grupului de cursanți.În fiecare zi am lucrat atât in plen, cât si in echipe/grupuri. Prin participarea timp de o săptamână la o astfel de activitate la nivel european, am avut șansa stabilirii unor relații profesionale cu colegi din alte țări și ne-am propus să realizăm parteneriate și proiecte europene. Lucrul in echipă a facilitat comunicarea și colaborarea atât in cadrul echipei cât și cu ceilalți, impărțirea eficientă a resurselor materiale disponibile și împărtășirea experiențelor personale, iar rezultatele obținute au fost remarcabile. Printre temele abordate in cadrul cursurilor se regăsesc probleme educaționale de larg interes precum: munca colaborativă și cea bazată pe proiect, motivația, noi metode de predare, utilizarea noilor mijloace tehnologice de comunicare și informare, imbunătățirea calității muncii instituțiilor educaționale. Vreau să remarc în mod deosebit calitatea cursului,seriozitatea cu care au fost abordate ședințele de formare, profesionalismul formatorilor și comunicarea excelentă (anterioară, pe parcursul și ulterioară desfășurării propriu-zise)cu responsabilii acestei activități.Recomand , fără nicio rezervă ,acest curs pentru orice cadru didactic,indiferent de vârsta elevilor săi sau de disciplina predată,dar care este interesat să învețe efectiv cum se realizează și utilizează în procesul de predare-învățare diverse produse în format electronic, cursul fiind ideal pentru a pune baze solide unei utilizări eficiente a resurselor TIC. 


Participarea la acest curs

-mi-a oferit idei practice despre modul în care pot integra munca de colaborare în lecțiile existente;

- mi-a permis să devin un cadru didactic încrezător și suficient de competent pentru a crea o experiență colaborativă și interactivă, prin schimbul de bune practici (în cadrul unor ateliere de lucru și simulări practice în grupuri care utilizează munca colaborativă);

-am fost familiarizată cu tendințele actuale ale Internetului (webquest; Web 2.0.; Edmondo;Twitter și Weebly; e-Twinning și TwinSpace); 

-am realizat cu succes schimbul de experiență în procesul de învățare prin cooperare și colaborare, creativitate și inovare;

-mi-am imbunătățit munca în echipă prin stimularea competențelor necesare pentru lansarea unui parteneriat strategic (KA2) în cadrul programului Erasmus+;

-mi-a fost oferită oportunitatea pentru schimbul de experiență și de bune practici în rândul persoanelor care vin din țări diferite și care lucrează în același domeniu (Irlanda, Belgia, Italia, Polonia, Ungaria,Turcia) cu scopul de a promova cooperarea interculturală, diversitatea lingvistică, multiculturalitatea.

O experiență deosebită, activități desfășurate intr-un cadru multicultural plin de creativitate, inovație și dorința de a împărtăși experiențele proprii… Beneficiile unui astfel de stagiu au schimbat în mod cert viziunea noastră, a participanților, asupra practicii pedagogice și se vor reflecta în modul în care ne vom desfășura activitatea viitoare prin punerea la punct de noi strategii inovatoare.

Cursurile și activitățile de învățare intreprinse în timpul formării în străinatate au fost o oportunitate unică de a cunoaște noi metode și tehnici inovative,care pot fi aplicate în sistemul de invățământ din România. De asemenea, a fost o ocazie de autocunoaștere și împlinire a procesului de dezvoltare profesională. Schimbul de experiență și de idei cu ceilalți participanți este de asemenea de maximă utilitate. A fost o experiență deosebită care mi-a adus reale beneficii atât pe plan profesional, dar și ca dezvoltare personală.Învățare eficientă, practică, activităti bine organizate, primitoare și multă seriozitate și deschidere din partea instituțiilor organizatoare. Am apreciat schimbul de bune practică. Sunt fericită că am avut șansa de a beneficia de multiplele avantaje create de o astfel de mobilitate. Activitatea mea profesională a căpătat plus valoare ,dezvoltându-mi competențe profesionale in diferite domenii, dar și competențe sociale, organizatorice și practice. Consider o oportunitate extraordinară să poți desfășura activități de formare intr-o altă țară, atât din punct de vedere profesional, cât și socio-cultural. Pentru mine, volumul informațiilor, calitatea schimburilor de bune practici, relațiile de prietenie și colaborare realizate, au constituit și mai constituie încă ( prin materialele furnizate, fotografiile făcute și legăturile realizate) o permanentă sursă de inspirație și creativitate în activitatea pe care o desfășor.  

Aceste cursuri în strainatate m-au ajutat să cresc din toate punctele de vedere: ca profesor, ca om... M-au îmbogățit intelectual, cultural și spiritual.... m-au facut să îndrăznesc mai mult!..Vă mulțumesc!

Innovative skills in ITC through collaborative and project-based teaching 

HUŞTIU IOANA

 Participarea la acest curs de formare m-a facut să înţeleg importanţa muncii în echipă, dezvoltarea competenţelor elevilor într-un cadru atractiv de învăţare care să le permită să-şi expună părerile în mod creativ, folosind noile tehnologii. 

Am învăţat cum să folosesc tehnica Wequest în activitatea didactică şi cum să iniţiez un proiect eTwinning în parteneriat cu alte cadre didactice din ţări europene. 

De asemenea, abilităţile şi competenţele de comunicare în limba engleză, precum şi competenţele digitale s-au îmbunătăţit şi posibilitatea de a dezvolta relaţii de prietenie şi parteneriat cu profesorii din ţările participante a crescut. 

Activitatea de formare la care am participat mi-a oferit suportul ştiinţific necesar celor mai noi abordări în educaţie care va contribui la îmbunătăţirea permanentă a activităţii mele profesionale. Acest curs m-a ajutat să reflectez la propiile mele metode de predare şi să descopăr metode noi de stimulare a activităţii de învăţare, care să fie mai motivantă, activă şi creativă. De asemenea, m-a încurajat şi motivat să folosesc noile tehnologii în procesul de învăţare, dorind astfel ca învăţarea să fie mai interesantă, mai atractivă şi mai distractivă pentru elevi. 

Această experienţă a contribuit şi la dezvolatrea mea personală prin faptul că am dobândit mai multă încredere în mine şi o mai mare dorinţă de perfecţionare. 

După finalizarea cursului mi-am propus să împărtăşesc cunoştinţele dobândite, elevilor şi cadrelor didactice, prin activităţi demonstrative şi lecţii interactive, în cadrul comisiilor metodice, utilizând metode didactice noi şi resursele de calculatoare existente în şcoală.

Acivitatea demonstrativă a avut în vedere tehnica Webquest care prezintă dobândirea independentă de informaţii de către student la o anumită temă sugerată de către profesor având ca sursă principală Internetul. 

Lecţia a început cu o activitate de spargere a gheţii şi o introducere în tema propusă, apoi profesorul a anunţat tema lecţiei, obiectivele şi etapele desfăşurării ei. 

Elevii, împărţiţi pe grupe, au accesat pe Internet resursele web selectate de profesor unde au găsit toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor.  

Pentru prezentarea finală pe grupe, elevii au ales să lucreze cu următoarele programe : Microsoft Office Power Point şi Windows Movie Maker. 

Un rol important s-a acordat şi autoevaluării atât individual, cât şi în cadrul grupului (puncte tari / slabe ale muncii în echipă).

Folosind instrumente specifice Internet ( Webquest), elevii au devenit responsabili de propria cunoaştere, au învăţat să selecteze informaţii precise din texte şi documente audio-video şi să lucreze în echipă. 


Spice up your teaching ideas: Methodology in practice today

Drăgușanu Ana

Activitatea s-a desfășurat conform graficului primit și a fost foarte bine organizată. Cursurile au durat de luni, 03.07- până vineri, 07.07.2017, într-un interval orar cuprins între 09:00-14:30, cu 2 pauze incluse. Programul a fost diversificat și interesant. Am fost o grupă de 11 cadre didactice din țări precum: Italia, Portugalia, Polonia, Ungaria, România. Formatorul a fost cooperant, britanic, lucru ce a contribuit mult la deprinderea accentului britanic. Informațiile prezentate au fost susținute de exemple de bună practică. Am primit materiale diverse privind predarea limbii engleze la nivel gimnazial, atât în format letric, cât și electronic. Programul mi s-a părut bine închegat, iar personalul din cadrul instituției amabil. Atmosfera a fost plăcuta ceea ce ne-a oferit o amintire de neuitat din cadrul formării noastre profesionale.

Am asimilat metode noi și atractive de predare a limbii engleze ce sunt incluse în oferta cursului de formare. Cursul a corespuns, de asemenea, nevoii mele de a comunica cu un vorbitor de nativ de limbă engleză pentru a dobândi accentul englezesc. Prin participarea la acest stagiu de formare am dobândit abilități pedagogice și lingvistice ce mă vor ajuta să-mi îmbunătățesc munca la catedră.

  Am achiziționat materiale didactice variate și atractive pentru predarea limbii engleze la nivel secundar. 

     Acest curs a fost o oportunitate de a-mi îmbunătăți abilitățile lingvistice, abilitățile de comunicare și sociale și de a dobândi un limbaj specializat pentru învățământul secundar inferior, o șansă de a face schimb de idei și de a dezvolta legături cu cadrele didactice din școlile gimnaziale din alte țări europene. Acest curs mi-a permis să fac comparații între viața elevilor din diferite școli europene și am putut transmite astfel cursanților mei o imagine realistă a vieții de elev din alte sisteme de învățământ astfel încât să preluăm modelele de bune practici. Elevii români au fost fi încântați să afle aceste informații și am aplicat modelele europene de bună practică în sistemul educațional românesc.

Participarea la acest curs a fost o oportunitate de a mă stimula ca profesor, pe elevii mei și școala românească. A crescut atractivitatea orelor de limbă engleză prin utilizarea unor metode atractive de predare a limbii engleze și printr-o diversitate de materiale didactice aduse din străinătate. Am propus, de asemenea, un opțional de engleză pentru grădiniță și școală la nivel nivel primar și secundar inferior. Imaginea Școlii Borlești este îmbunătățită printr-o ofertă școlară variată,iar școala va beneficia de calitatea actului didactic.

   Prin participarea la acest curs ”Spice Up Your Teaching Ideas: Methodology in Practice Today ”, Școala Gimnazială Borlești a câștigat cunoștințe, materiale și metode noi de predare folosite în alte țări europene și profesori mai buni de limbă engleză. Participarea mea la acest curs a răspuns obiectivelor din Planul Instituțional de Dezvoltare Europeană și din Planul de Dezvoltare Instituțională precum îmbunătățirea competențelor profesionale într-un mediu european, dobândirea de cunoștințe și competențe prin învățarea limbilor străine, metode noi de predare. Stabilirea parteneriatelor strategice internaționale este un obiectiv pe care doresc să-l realizez prin participarea la stagiul de formare. Am lucrat deja câteva idei de parteneriate împreună cu colegii mei din România. În cazul în care ideile mele vor fi apreciate de către profesorii europeni, voi păstra legătura cu ei și vom încerca să stabilim alte proiecte de parteneriat școlar pe site-ul www.eTwinning.net, de exemplu. Aceste parteneriate vor oferi o dimensiune europeană școlii românești. 

Acest curs de formare a răspuns foarte bine nevoilor mele de formare profesională și personală. Stima de sine a crescut, s-au dezvoltat abilitățile sociale, s-a creat o motivație intrinsecă, am căpătat încredere în forțele proprii și am depășit orice barieră lingvistică și culturală. Pe plan profesional, am reușit prin participarea la acest curs, să-mi dezvolt abilitățile pedagogice și lingvistice, am câștigat o nouă experiență în predarea limbii engleze și am aflat noutăți legate de disciplina engleză. Aptitudini, cum ar fi: vorbirea, scrierea, ascultarea și citirea, esențiale în studiul unei limbi străine, au fost îmbunătățite prin participarea la acest curs Erasmus +: Spice Up Your Teaching Ideas: Methodology in Practice Today. 

       Elevii au fost motivați să se implice cu maxim interes în cursurile de limba engleză prin calitatea lor, prin utilizarea unor metode atractive de predare a limbii engleze și prin materiale variate de predare. De asemenea, părinții elevilor au fost încântați să afle despre activitatea de formare în străinătate și despre metodele atractive utilizate în predarea limbii engleze. Absenteismul a fost redus prin creșterea atractivității orelor de curs, școala a devenit mai atractivă, a crescut prestigiul Școlii Borlești prin adoptarea unor proiecte de parteneriat școlar. 

În urma paricipării mele la acest curs mi-am dezvoltat noi competențe de lucru cu elevii abordând înr-o manieră nouă conținuturile învățării, prin folosirea tehnicilor și metodelor moderne de predare a limbii engleze.

Am realizat în cadrul orelor de curs, o varietate de activități care au angajat imaginația și creativitatea: cântece, activități narative, jocuri, desen, teatru și jocuri de rol, folosirea de imagini, etc. 

 Așa că, elevii mei, au fost motivați să studieze limba engleză și a crescut interesul pentru învățarea limbii engleze .

     Acest curs a fost o oportunitate de a-mi îmbunătăți abilitățile lingvistice, abilitățile de comunicare și sociale și de a dobândi un limbaj specializat pentru învățământul secundar inferior. Acesta mi-a permis să fac comparații între viața elevilor din diferite școli europene și am putut transmite astfel cursanților mei o imagine realistă a vieții de elev din alte sisteme de învățământ astfel încât să preluăm modelele de bune practici. 

       Elevii au fost motivați să se implice cu maxim interes în cursurile de limba engleză prin calitatea lor, prin utilizarea unor metode atractive de predare a limbii engleze și prin materiale variate de predare. De asemenea, părinții elevilor au fost încântați să afle despre activitatea de formare în străinătate și despre metodele atractive utilizate în predarea limbii engleze. Aceștia au fost informați cu privire la rezultatele acestei activitati în cadrul lectoratelor cu părinții. Absenteismul a fost redus prin creșterea atractivității orelor de curs, școala a devenit mai atractivă, a crescut prestigiul Școlii Borlești prin adoptarea unor proiecte de parteneriat școlar. Unul dintre motivele mele de a participa la acest curs a fost și de a stabili un parteneriat strategic cu colegii europeni. Am lucrat deja câteva idei de parteneriate împreună cu colegii mei din România. În cazul în care ideile mele vor fi apreciate de către profesorii europeni, voi păstra legătura cu ei și vom încerca să stabilim alte proiecte de parteneriat școlar pe www.etwinning.net.

Pe langa toate acestea, stima de sine a cresut, s-au dezvoltat abilitățile sociale, s-a creat o motivație intrinsecă, am căpătat încredere în forțele proprii și am reusit sa depășesc orice barieră lingvistică și culturală. Pe plan profesional, am reușit prin participarea la acest curs, să-mi dezvolt abilitățile pedagogice și lingvistice, am câștigat o nouă experiență în predarea limbii engleze și am aflat noutăți legate de disciplina engleză. Aptitudini, cum ar fi: vorbirea, scrierea, ascultarea și citirea, esențiale în studiul unei limbi străine, au fost îmbunătățite prin participarea la acest curs Erasmus +: Spice Up Your Teaching Ideas: Methodology in Practice Today.


Spice Up Your Teaching Ideas: Methodology in Practice Today

ILIUŢĂ MELANIA ELENA

Cursul a fost un program ce a făcut referire la ideile şi metodele inovatoare folosite în predarea limbii engleze pentru a face lecţiile mai motivante. În fiecare zi au fost câte trei cursuri- astfel, luni: Ce mai motivează astăzi studenţii(9.00-10.30), Încurajează studenţii să vorbească(11.00-12.30) Tipuri de inteligenţă şi stiluri de învăţare (13.00-14.30); marţi: Chimia- Farmecul cuvintelor- Expresiile (9.00-10.30), Renaşterea dictărilor (11.00-12.30), Potenţialul folosirii muzicii şi a cântecelor(13.00-14.30); miercuri: Învăţarea limbajului(9.00-10.30), Predarea noţiunilor de limbaj prin folosirea proiectelor( 11.00-12.30), Dezvoltarea limbajului prin activităţi de comunicare şi corectarea greşelilor (13.00-14.30); joi: Spune-mi o poveste- Folosirea poveştilor la clasă (9.00-10.30), Folosirea elementelor video şi DVD(11.00-12.30), Programul social(13.00-14.30) şi vineri: Activităţi de îmbunătăţire a gramaticii limbii engleze(9.00-10.30), Folosirea computerului - a internetului în învăţarea limbii wngleze(11.00-12.30) şi Limba engleză vorbită vs. limba engleză literară/ expresii şi construcţii(13.00-14.30)

         Formatorul a fost de naţionalitate britanică, Nikki, ce s-a caracterizat prin seriozitate, punctualitate şi rigurozitate. Pe parcursul cursului am primit material support, care s-a dovedit a avea utititate practică. Am urmat un curs ce s-a bazat foarte mult pe grupe de lucru, comunicare si relaţionare. Au fost persoane din Polonia, Portugalia, Spania, Italia.

În urma participării la curs, am dobândit:

1. O bună înţelegere a metodelor folosite în predarea limbii engleze şi nu numai

2. Folosirea unui număr mare de metode noi, inovatoare în predarea unei limbi

3. Dezvoltarea abilităţilor de predarea a unei limbi

4. Abilităţi în ceea ce priveşte introducerea tehnologiei în cadrul orelor de predare a unei limbi

5. Abilitatea de a folosi o varietate de metode şi tehnici

6. Cunoaşterea elementelor contextului multicultural

7. Schimb pedagogic de informaţii într-un context multicultural

8. Îmbunătăţirea nivelului de limbă engleză

9. Dezvoltare pe plan personal- formare, experienţă, comunicare.

 Fiind profesor de limba română am constatat că elevii au o preferinţă pentru cultura engleză- manifestă interes pentru unele texte literare, preferându-le chiar în detrimentul celor româneşti. Elevii de azi sunt fascinaţi de literatura engleză, lăsând-o pe cea română, pe un plan secund-elevii nu consideră literatura română deloc actuală, nefiind astfel un domeniu de interes. 

       Am găsit direcţii, elemente comune, punţi de legătură între cele două limbi pentru a le stârni interesul şi a revigora perspectiva, unghiul din care poate fi privită literatura română.

Am aflat despre noi metode, inovatoare, care se pot folosi în cadrul oprelor de engleză, dar le-am putut găsi aplicabilitate şi la orele de limbă română.

       Fiind un curs cu caracter aplicativ, am putut descoperi şi realiza legături între cele două discipline- limba engleză şi limba română.

        Cursul Spice Up Your Teaching Ideas: Methodology in Practice Today mi-a oferit o nouă perspectivă asupra metodelor şi tehnicilor de predare (care includ elemente precum: folosirea cântecelor, a muzicii, a proiectelor, a filmuletelor, a dezbaterilor etc.) şi mi-a furnizat modele de bune practici. Partea cursului care s-a referit la stimularea elevilor, la metode care să îi facă să comunice, să manifeste interes, mi s-a părut cea mai interesantă şi mi-a oferit o nouă oportunitate de reîmprospătare a modului de predare. Cursul a furnizat şi material, ce va reprezenta baza materială pentru unele opţionale viitoare.

    Mi-a îmbunătăţit, cu siguranţă, atât activitatea mea profesională, cât şi abilităţile personale. Pe plan personal, participarea la acest curs m-a făcut o persoană mai încrezătoare şi mai deschisă la nou şi la noile provocări. Stima de sine a crescut, iar comunicarea s-a îmbunătăţit- când spun comunicare, mă refer atât lingvistic, cât şi la oportunitatea de a comunica cu persoane ce aparţin altor culturi, ideologii etc. Am legat prietenii frumoase cu cei din Italia şi Portugalia.

Sunt mai curajoasă şi am realizat că mă pot descurca oriunde, folosind doar limba engleză.

Am devenit un profesor cu un orizont mai larg. Am descoperit o cutură deosebită- cea din Malta.


Activitatea mea didactică din anul şcolar 2017-2018 a urmărit realizarea activităţilor de follow-up pe care le-am scris în formular

                   - realizarea Opţionalului Interferenţe multiculturale- tradiţii şi obiceiuri în cultura română şi engleză. Acesta a vizat intertextualitatea- transdisciplinaritatea.. Ca resurse am folosit ce am achiziţionat la activitatea de formare. M-am gândit să introduc muzica, internetul, sceneta, filmul şi filmulţele video pentru a putea realiza diverse conexiuni între cele două culturi. Am urmărit şi dezvoltarea valorilor culturale. Vezi opţionalul pdf

                   -lecţiile demonstrative, în care am aplicat noile metode oferite de curs. Am adaptat materialele primite la curs pentru orele de limba română

• Activitate Mihai Eminescu- Multiculturalitate şi multilingvism- vezi afiş pdf

Unii elevii au tradus câteva poezii în limba engleză- Lacul şi prima strofă din Luceafărul. Alţii au comparat traducerea poeziei Somnoroase păsărele cu originalul, pentru a sesiza modificările

• Proiect clasa a Va – Primăvara- am folosit metoda proiectului. Elevii au fost împărţiţi pe echipe- Grupa florilor, a buburuzelor, a fluturilor etc. Au făcut un cvintet, o poezie cu nişte cuvinte primite şi a trebuit să identifice figurile de stil. Vezi poze

• Secvenţe de lecţie- la clasa a V a. Elemente de interculturalitate. Diversitate culturală. Modele comportamentale. Vezi fişe pdf. 

• Atelier de lectură – scriere Atitudini, clasa a VI- a. Metoda dezbaterii. Vezi schiţă proiect 1 pdf.

• Lecţie la clasa a V a Primăvara în opera scriitorilor români. Lecţie bazată pe intertextualitate. Vezi proiect de lecţie 1

• Realizarea proiectelor- clasa a VIII- a, după fişa primită la curs. Elevii au făcut echipe şi au proiectat şi prezentat o şcoală, aşa cum şi-ar dori. 

 Language Learning, Fun and Games - Primary School Language Teaching - Language Teaching Methodology for Primary School

Apostol Maria

  M-a fascinat mereu ideea de cunoaştere a altor culturi şi mi-am dorit mereu sa pătrund în mediul de viaţă a altor oameni şi să învăţ, lăsându-mă înconjurată şi observând. Socrate spunea că trupul poate fi întărit prin muncă, iar mintea prin studiu, însă nu strică uneori ca studiul să ia forma unei experienţe de viaţă inedite. În anul 2017, am avut această oportunitaate. În momentul aterizării am fost surprinsă de focul de artificii şi muzica de sărbătoare. Promiţător!

 Cursul s-a desfăşurat pe parcursul a cinci zile, in perioada 3-7 iulie, intre orelele 08- 15, cu pauza la prânz. Organizatorii au respectat obligaţiile vizavi de transport, informare, excursiile tematice, desfăşurarea orelor, a condiţiilor spaţiului de curs, a suportului tehnic. S-a menţinut un dialog deschis şi o informare directă, permanentă. Orice situaţie –problemă a fost rezolvată şi orice intrebare avea un rasăuns favorabil. De altfel, cetăţenii erau respectuoşi, sociabili şi îţi ofereau cu amabilitate informaţiile detaliate.

    Programul s-a derulat conform tematicii stabilite. Particularităţile temei abordate a fost fiecare exemplificată practic de cursanţi sub atenta indrumare a formatorului. Adesea ora de curs era completată de tehnici inovative personalizate de cursanţi, idei şi link-uri noi de acces la informaţii şi material - suport didactic, realizandu-se un schimb de experienţă real şi îmbogăţit, pe grupe de vârstă diferite.

 În fiecare zi, chiar la ora de curs activitatea se organiza in mod diferit: in perehi, in echipe, pe grupe, individual asfe incât am interacţionat cu toţi colegii de curs, având astfel posibilitatea să ne cunoaştem şi să intram in detalii in ceea ce priveşte sistemul de invăţământ şi procesul de predare – invăţare – evaluare din alte state ( Polonia, Turcia. Bulgaria, Portugalia) dar şi posibilitatea de a stabili legături profesionale şi de prietenie. 

    Am fost impresionată din prima zi de trainer, de origine engleză, stabilită în Danemarca. Stilul personal de susţinere a cursului (foarte bine documentat, organizat, metodic prezentat, sustinut de un material didactic variat, expresiv, de calitate, exemplificat cu materiale filmate din lecţii ori de pe net, intr-un limbaj accesibil, cu expresivitate, tenacitate şi farmec personal) a fost unul antrenat, plin de surprize, noutăţi, foarte interesant şi atractiv. De fiecare dată am beneficiat de material de lucru bogat, bine organizat, frumos ilustrat şi diversificat util pentru dosarul personal, astfel incât totul a fost direcţionat spre o finalitate aplicabilă de către cursanţi. Pot adăuga faptul ca doamna a fost curioasă şi deschisă în cadrul orelor de curs de orice detaliu practic oferit ca exemplu de cursanţi pentru a face mai plăcută şi mai utilă invăţarea limbii engleze de către copii. Totul s- a bazat pe cooperare şi colaborare pentru ca educaţia motivată a limbii engleze să fie accesibilă elevilor. 

   Am admirat atât devotamentul pentru profesia aleasă şi modul de a explica cât şi stilul de a impune ca bunul simţ să fie la el acasă. Fiecare secundă din lecţie bine documentata şi metodic prezentată era susţinută de un limbaj nonverbal innăscut şi un zâmbet ce te încuraja permanent. Un om minunat, dedicat cu trup şi suflet copilului, meseriei de dascăl!

   Organizatorii s-au ocupat şi de o excursie în capitală cu toţi cursanţii din acea perioadă, în afara programului de curs. Ghidul a fost un domn profesor de engleză care pe lângă calitatea sa de a ne prezenta şi informa despre locurile vizitate, tradiţii, oameni şi fapte ale poporului, ne-a oferit detalii şi din experienţa sa, despre şcoala malteză şi elevii săi, statul de profesor în Malta. Totul a fost completat de un film, într-o sala de conferinţă euro, despre istoria, cultura şi educaţia poporului maltez. Am remarcat că ştiu să valorifice foarte bine frumuseţea naturii, a elementelor de cultură, de istorie şi gastronomie aducând un surplus turismului.


  În primul rând pot spune că această experienţă mi-a schimbat temerile vizavi de transportul aerian şi al călătoriei într-o altă ţară. A fost primul zbor şi prima ieşire peste hotarele ţării. 

   În al doilea rând, contactul cu profesori de naţionalităţi diferite mi-a dat o şansă de a cunoaşte oameni deosebiţi, de a împărtăşi experienţe, de a învăţa lucruri noi. Astfel predarea se bazează şi pe studiul individual al elevului ( portofoliul de lectură, de curiozităţi, de compunere de probleme şi de ghicitori, de căutare de material, suport video la lecţii, proiect de revistă, articole) implicând direct elevul, responsabil de educaţia continuă (exemplu oferit de colega din Portugalia, unde se pune accent foarte mult pe munca individuală, dar şi pe echipe). Colegii din Polonia au adus argumente pentru proiectele pe o perioadă lungă de timp şi jocul ca modalitate de invăţare –evaluare. Cântecele, poeziile şi poveştile cu tematica diversă şi bine ilustrate ne-au incântat pe parcursul orelor de curs prezentate de formator. Jocurile de rol propuse de trainer ne-au antrenat emoţiile şi comunicarea orală. Evaluarea cursului prin exprimarea directă ce vom aplica din ceea ce am invăţat, prin schimbarea partenerului in sensul acelor de ceasornic într-un timp stabilit ne-a sistematizat foarte bine cunoştinţele. Din ceea ce am relatat şi am aplicat la clasă, activităţile educaţionale au devenit mult mai atractive, interesante şi moderne pentru elevi, învăţând din resurse noi, cercetând, schimbând impresii şi idei noi. Elevii au manifestat interes mult mai mare pentru studiul limbii engleze, exersând şi în cadrul altor ore (matematica, desen, muzică, lectură). 

  Pe de altă parte, revigorarea activităţii comisiilor şi cercurilor pedagogice a eliminat formalismul şi a adus o viziune nouă. Da, limba engleza se poate integra foarte bine şi surprinzător, plăcut cu matematica, comunicarea, pictura, mişcarea, dansul, etc. Îmi place să apreciez verbal şi să felicit activitatea elevilor in limba engleză. Ador să îi aud pe elevi salutându-se, cerându-şi scuze, acordând calificative în engleză. 

  Un alt punct de vedere ar fi imbunătăţirea relaţiilor cu părinţii şi comunitatea, care a fost receptivă la viziunea nouă de abordare a lecţiior. Încrederea - suport dobândită mă ajută să mă exprim mult mai uşor, să stabilesc conexiuni noi cu alte şcoli europene.

   Activitatea profesională a avut un suflu nou. Îi încurajez pe elevi pentru orice mic efort, îi apreciez public şi le stimulez permanent orice progress. Totul cu zâmbetul pe buze. Am învăţat că în viaţă totul trece, dar amintirile frumoase rămân. Aşa că merită să fii mai atent la cei din jur, să valorificăm potenţialul fiecăruia, toţi copii au ceva educabil şi de transmis mai departe : valori morale, spirituale, culturale. Relaţia mea cu elevii este mult mai apropiată, degajată. Au încredere şi îmi povestesc amănunte din viaţa personală ceea ce îmi oferă şansa de a-i cunoaşte mai bine, de a integra si adapta metodele la nevoile şi stilul de invăţare al elevului, de a trata diferenţiat conţinuturile educaţionale în funcţie de capacitatea, aptitudinile şi profilul psihologic, specific vârstei elevului. Sunt mult mai responsabili de formarea lor, contribuind la completarea individulă cu efort şi dăruire.

   Lecţiile sunt moderne, cu suport didactic video, interactive, bazate pe joc şi binenţeles cântec şi mişcare. Explorarea internetului şi utilizarea calculatorului este un lucru foarte util, benefic şi plăcut în momentul potrivit al lecţiei în zilele de astăzi. Adesea, elevii vin cu propuneri şi opinii relevante pentru utilizarea acesteia. Pot accesa site/uri mult mai uşor care ne oferă sugestii şi idei de realizare a activităţilor şcolare şi extraşcolare. 

 Metodele moderne, de cooperare şi colaborare au stârnit curiozitate şi interes din partea elevilor şi a colegilor. Munca în echipă a favorizat schimbul de idei, transferul de abilităţi şi de priceperi, totul în spiritual unor lucrări de bună calitate. Creativitatea şi buna-dispoziţie au dezvoltat vocabularul, scrierea, citirea şi ascultarea limbii engleze. Părinţii au acordat o mai mare importanţă studiului limbii engleze, luând lecţii şi în particular.

   Mobilitatea m-a învăţat să fiu mai receptivă, să accesez alte căi de cunoaştere şi de relaţionare cu colegii, că îmi pot îmbunătăţi cunoştinţele şi abilităţile, apelând şi la alte resurse noi, în concordanţă cu ceriţele actuale ale învăţămâtului european.

   Activitatea de formare a contribuit atât la dezvoltarea mea profesională, un cadru cu experienţă nouă, în comunitatea şcolară şi locală; cât şi personal, stimularea stimei de sine, fapt ce mă încurajează să îmi fac meseria cu drag, cu toate că pe umerii dascălilor apasă o mai mare responsabilitate datorită unor copii ce necesită sprijin moral, susţinere, atenţie deosebită şi, chiar consiliere.

 Mi-am propus în formularul e canditatură să prezint în cadrul Cercului Pedagogic, al Comisiei metodice, Lectoratului cu părinţii şi Consiliului Profesoral detalii despre această mobilitate. Împreună cu colega mea de curs am realizat un PPT cu cele mai reprezentative 

informaţii. Am adus completări, sugestii, impresii despre metodele moderne aplicate şi adaptate conţinuturilor disciplinelor din învăţământul primar românesc. Aprecierile vizavi de integrarea noţiunilor de limbă engleză prin cântec, joc, mişcare şi poezie au întărit opţiunea de a stimula exprimarea orală şi scrisă a elevilor. Explorarea internetului în limitele cunoaşterii este un punct important în dezvoltarea elevilor, aducând multe beneficii. Dezbaterile au subliniat revigorarea nu numai a actului didactic prin participarea în proiecte europene a cadrelor didactice, ci şi a educabilului prin rezultate deosebite şi un comportament adaptabil contextelor noi de învăţare. Interesante au fost reacţiile şi discuţiile cu părinţii din şcoală, în cadrul lectoratului.

   Activitatea la clasă anul acesta şcolar a fost una specială. Copiilor mei le-au plăcut foarte mult cântecele în limba engleză, însoţite de mişcări sugestive, aşa de mult încât dacă într-o zi nu repetam sau învăţam ceva nou, le schimbam starea de bine. Şi serbările şcolare s-au îmbrăcat în haină nouă. Părinţii au fost mulţumiţi de micile progrese şi, îşi doresc continuitate şi în anii viitori. În concluzie, achiziţionarea de noi competenţe de limbă prin metode specifice, bazate pe joc este o prioritate a timpurilor în care ne dezvoltăm. Completarea lor la această vârstă este esenţială deoarece capacitatea de efort intelectual este maximă.

  În ceea ce priveşte schimburi de bune practici, am publicat pe didactic, învăţământ primar un articol pentru a mediatiza evenimentul şi experienţa nou acumulată.

  Consider că activitatea de formare prin proiecte Erasmus a adus un plus de calitate activităţii cadrului didactic, un renume şcolii, o imagine pozitivă în comunitate.


 Language Learning, Fun and Games - Primary School Language Teaching - Language Teaching Methodology for Primary School

Diaconu Cristina-Mariana

În urma participării mele la acest curs, mi-am dezvoltat abilitățile de comunicare în limba engleză, mi-am îmbunătățit strategiile de predare-învățare cu tehnici și metode moderne bazate pe stilurile învățării, pe învățarea prin cooperare, pe bază de proiect, pe utilizarea cântecelor și a poveștilor / poemelor în activitățile de învățare, pe utilizarea materialelor video, a computerului în general pentru înlesnirea activității de învățare. Am deprins tehnica utilizării rigletelor Cuisenaire, care poate fi utilizată la mai multe discipline, în lecțiile de consolidare și sistematizare a cunoștințelor. Am învățat cum să realizez anumite materiale video împreună cu elevii, am accesat resurse educaționale utile în lecțiile la clasă, care să favorizeze învățarea cu plăcere și interes din partea elevilor.

Activitatea de formare la care am participat mi-a dat mai multă încredere în mine, mi-a îmbogățit experiența personală și profesională, mi-a dat speranța că și școala românească este pe drumul cel bun, înscriindu-se pe linia școlilor europene, deschise spre o educație centrată pe elev. Mi-am dezvoltat competențele de comunicare în limba engleză, mi-am îmbogățit experiența didactică cu metode și tehnici moderne bazate pe învățarea prin cooperare,prin intermediul proiectului, pe joc, pe mișcare (TPR), cu noi cântece în limba engleză pe care le-am învățat cu elevii mei, cu tehnici de învățare bazate pe folosirea rigletelor Cuisenaire, a computerului, a materialelor video, acumulând o serie de informații extrem de utile despre utilizarea resurselor educaționale oferite prin internet: . http://www.britishcouncil.org/ http://www.voki.com/classroom/index etc. Am achiziționat o trusă cu riglete Cuienaire, pe care le-am utilizat în lecții, pentru consolidarea noțiunilor de vocabulary, dar și la orele de dezvoltare resonală sau matematică și explorarea mediului.

Am aflat multe lucruri interesante despre sistemul de învățământ din alte țări europene, precum Turcia, Bulgaria, Portugalia, Polonia, Cehia, am legat prietenii și am realizat un schimb plăcut de experiență cu profesori din aceste țări.

Competențele dobândite la curs m-au ajutat să îmbunătățesc activitatea mea la clasă, întrucât am reușșit să accesez o mare parte din resursele educaționale oferite de doamna formator, activitățile devenind mult mai atractive pentru elevi. Deși nu sunt profesor de limbă engleză, am încercat pe cât posibil să consolidez oarecum vocabularul lor în limba engleză prin intermediul cântecelor în limba engleză utilizate uneori, chiar zilnic, în loc de salutul obișnuit. Multe dintre tehnicile, metodele cu aplicațiile lor pe bază de joc- le-am aplicat cu succes astfel:

În orele de Comunicare în limba română, pentru a consolida litere învățate am utilizat rigletele Cuisinaire (scrierea cu =î/â, scrierea corectă a grupurilor ce,ci, ge,gi,che,chi,ghe,ghi), pentru a semnala personaje pozitive sau negative,învățarea prin proiect: realizarea cărții literelor, învățarea bazată pe cooperare:Întrebări și răspunsuri, “Three-step Interview”- în urma audierii unei povești ș.a.

La Matematică și explorarea mediului am utilizat de asemenea rigletele Cuisenaire, pe care copiii le-au îndrăgit imediat, “Round Robin”-exerciții joc bazate pe cooperare, am folosit poveștile sau poeziile pentru a le stimula interesul pentru lecție, ghicitorile matematice, dar foarte multe resurse educaționale utile le-am descărcat de pe link-urile primite și le-am adaptat nivelului intelectual al elevilor mei. Am reușit să inițiez câțiva elevi să utilizeze calculatorul în scop educativ, accesând anumite site-uri educative.


Am reușit să realizez activitățile propuse în foarte mare măsură,așa cum le-am detaliat la punctul 5. Pot spune că am reușit să fac mai multe activități decât cele propuse, pentru că s-a ivit ocazia de a realiza un ghid metodic despre Ziua Europei, cu accent pe legătura dintre românia și Malta,în care am publicat și un articol despre cursul Language Teaching Methodology for Primary School,în care am recomandat tuturor colegilor să se implice în proiectele Erasmus+, experiența dobândită în urma frecventării unui asemenea curs fiind o revigorare și îmbogățire a întregii experiențe didactice. De asemenea am realizat diverse activități la clasă cu elevii, în care am aplicat metode și tehnici de învățare în cooperare, de folosire a cânrtecelor și poveștilor în activitatea de învățare, am utilizat rigletele Cuisenaire în lecții de matematică, dar și de comunicare în limba română, pentru a marca personaje pozitive sau negative, la dezvoltare personală pentru a-și prezenta familia sub forma unei povești, în care rigletele diferit colorate semnificau diferiți membri ai familiei.

Singurul dezavantaj a fost faptul că nu am putut utiliza computerele foarte mult în activitate, având doar unul singur în clasă, cele din laboratorul de informatică necesitând recondiționare. Am reușit totuși să accesez multe resurse educaționale pe care le-am utilizat cu drag la lecții.Am realizat fișe utile pentru diferite lecții, accesând link-ul ,, am utilizat jocuri și exerciții matematice din link-urile https://www.ixl.com/math/pre-k https://www.primarytreasurechest.com/ , am învățat cântece în limba engleză cu copiii.